Math.js

Kas, pie velna, ir Math.js?

Math.js ir eksperimentāla augstākās matemātikas javascript bibliotēka, kurā pamazām tiks apkopotas visādas figņas, kas sastopamas augstskolas matemātikā.

Idejiski, tiek paplašināts javaskriptā iebūvētais Math objekts, kuram, kā apakšobjekti tiek pievienoti daži funkciju apkopojumi, balstoties uz to matemātikas sfēru.

Fails ik pa brīdim paplašinās un mainās, un tā dokumentācija arī var būt nepilnīga.

Tāpat tiek piedāvāta lapa, kurā var vērot šīs te bibliotēkas darbu – math.js.html, kas principā ir glorificēta js konsole, kurai papildus ir iespēja saglabāt tevis rakstītās komandas un izpildīt tās arī citā reizē.

Math.js funkciju dokumentācija

Math.Relation

Math.Relation objektā var atrast šādas tādas funkcijas, par relācijām iekš kopām.

Math.Relation.matrix( set, relation )

Parametri – kopa (masīvs ar elementiem), relācija (masīvs ar kopas elementu pāriem).

Atgriež – relācijas matricu

Math.Relation.relationExists( a, b, relation )

Parametri – kopas elements a, kopas elements b, relācija

Atgriež 1 ja relācijas kopā eksistē elements [a, b]  0 citos gadījumos

Math.Relation.isReflexive ( set, relation )

Parametri – kopa, relācija

Atgriež 1, ja relācija ir refleksīva, false citos gadījumos

Math.Relation.isIrreflexive ( set, relation )

Parametri – kopa, relācija

Atgriež 1, ja relācija ir irefleksīva, false citos gadījumos

Math.Relation.isSymetric( set, relation )

Parametri – kopa, relācija

Atgriež 1, ja relācija ir simetriska, false citos gadījumos

Math.Relation.isAntiSymetric ( set, relation )

Parametri – kopa, relācija

Atgriež 1, ja relācija ir antisimetriska, false citos gadījumos

Math.Relation.isTransitive ( set, relation )

Parametri – kopa, relācija

Atgriež 1, ja relācija ir transitīva, false citos gadījumos

Math.Relation.isPoset( poset )

Parametri – poset objekts ar elementiem set (kopa) un relation (relācija) ( { set:[1,2,3],relation:[[1,1],[2,2],[3,3]] } )

Atgriež 1, ja dotais posets ir posets – proti, ja dotās kopas relācija tajā ir transitīva, refleksīva un antisimetriska

Math.Relation.createFromFunc( set, func )

Parametri – kopa set, divu parametru funkcija func, kas atgriež true, ja eksistē relācija starp diviem kopas elementiem a un b.

Atgriež – relācijas kopu (masīvu ar pāriem)

Math.util

Šajā objektā glabājas dažnedažādas palīgfunkcijas

Math.util.matrixToString( matrix )

Parametrs – matrica

Atgriež matricas attēlojumu tekstā, proti, katra kolonna ir atdalīta ar astarpēm un rindas ar jaunas rindas simbolu

Math.oper

Šajā objektā glabājas operāciju implementācijas, proti, salīdzināšana, saskaitīšana etc., kuras principā ir derīgas jebkuram objektu tipam (kā saka viss parādīsies laika gaitā).

Math.oper.eq (a,b)

Salīdzināšanas operācija , parametri a , b

Atgriež true, ja objekti ir vienādi, citos gadījumos false

Math.Logic

Matemātiskās loģikas darbības

Math.Logic.follows (a , b)

Parametri a, b

Atgriež true, ja a -> b

Math.Logic.iff (a , b)

Parametri a, b

Atgriež true, ja a <-> b

Math.Logic.truthTable ( f )

Parametrs – jebkura būla funkcija f

Atgriež – patiesības vērtību tabulu dotajai funkcija, jebšu masīvu ar 2n rindām un n+1 kolonnām, kur pirmajās n rindās ir parametru iespējamās vērtības, bet n+1. rindā ir funkcijas vērtība pie šiem parametriem. n – kā jūs, iespējams, jau nojaušat ir funkcijas parmetru skaits.

1 Thought.

  1. Pingback: JS code assist in JS | Ramūns Usovs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *